ettanamn

ELLEN KEYS RIKE - Description of a New World called the Blazing World


Ett samarbetsprojekt av konstnärerna Eva Asp och Maria Luostarinen som började genom ett vistelsestipendium på Ellen Keys Strand sommaren 2003.
En pilotutställning visades i månadsskiftet jan/feb 2004 på Galleri BIBB,ett konstnärsdrivet galleri anslutet till Gröndals Bibliotek i Stockholm. Utställningen bestod av verk inspirerade av Ellen Keys tankevärld, hennes texter, hennes visioner om ”den nya kvinnan” och hennes frigörelse. Hela installationen bestod av fotografier, verk i textila material inspirerade av reformklänningen, handskrivna texter och målningar.
Med syfte att inspirera, väcka tankar och samtal om förbindelselänkar i historia och nutid, att synliggöra kvinnans situation och att diskutera hur det är att vara kvinna idag.
Eva Asps verk tog i första hand utgångspunkt i Ellen Keys texter, det redskap med vilket hon i första hand ville förändra världen.
I ett av verken ”Mönstervärlden” samverkade texterna visuellt med en komposition av mönster till olika typer av reformdräkter som även återkom i Marias verk.

I ”Provrum för reformklänning” av Maria Luostarinen hänger en förminskad reformklänning kopplad i väggen, utifrån den diskuterades om kvinnans klänning vuxit och hur våra ”koppel” ser ut idag.I samband med utställningen hölls också ett
filosoficafé med samtalsledare Jonna Bornemark. Filosofisamtalet tog sin utgångspunkt i de olika frågeställningar som uppkom vid en inledande visning av utställningen. Genom biblioteket kunde litteratur om och av Ellen Key beställas in.
Ellen Key (1849-1926) levde i tron på högre system som skulle förbättra världen. Att genom tankens kraft och känslans vägledning skapa modeller för en ideal värld, där framförallt kvinnans plats skulle bli mer framträdande, mer riktig. Genom barnuppfostran, hemmets förskönande, frigörandet av kvinnokroppen i reformklädseln, stärkande bad och förtätning av den nationella känslan skulle en ny bättre värld se dagens ljus.Ellen Key är en fascinerande men inte helt okontroversiell gestalt i vår kvinnohistoria med ett intressant filosofiskt förhållningssätt och tänkande som ligger nära konstnärens.Projektet är tänkt att utvecklas vidare med en mer utarbetad visuell presentation, men också med en mer utvecklad modell för publikt arbete med diskussionsmöjligheter, seminarier och föredrag.