ettanamn


”May I cry now ?”

Maria Luostarinen och Maria Boij

Galleri Konstepidemin och Pannrummet
Göteborg
8.5 - 30.5  2010
Utställningen är ett samarbete mellan två historieberättare som arbetar med
flytande och okontrollerbara material  som glasyrer och vattenfärger.
På Konstepidemin visas arbeten som tillkommit 2006–2010. De har inspirerats
av epidemisjukhusets historia och väver in sina egna och gemensamma verk
till en ny berättelse.
etta
images


slide
video
”May I cry now?”

Maria Luostarinen and Maria Boij

Gallery Epidemic of Art and Pannrummet
Gotheburg 8.5 - 30.5  2010The exhibition is a collaboration between two storytellers who work with liquid 
and uncontrollable material as ceramic glaze and watercolors. 
At Epidemic of Art (former Epidemic hospital) displays works which emerged
from 2006 to 2010. The artists were inspired by the history of the Epidemic
hospital and weave their own and collective works for a new story.